Personligt Testamente

Personligt Testamente - Ett testamente som är skrivet av en person, vilket innebär att detta är lösningen för alla som vill skriva ett testamente men inte vill "blanda in" någon annan.

Ett personligt testamente kan skrivas av såväl dig som är ensamstående som dig som är gift och har förstås samma formkrav som testamenten i övrigt.

I dagens läge är det lätt att upprätta ett personligt testamente eftersom man enkelt kan beställa sådana online för direkt nedladdning. På JuridiskaDokument.nu finns möjlighet att ladda ner ett dokument vari du har tre olika testamenten att välja på så att du säkert får den utformningen du önskar.


Testamente mellan makar - inbördes testamente

Är ni gifta och har särkullbarn är det en väldigt stor orsak till att skriva ett testamente till den efterlevande makens fördel. Det är då som den maken kan sitta i vad man brukar kalla "orubbat bo", dvs chansen att han/hon har möjlighet att lösa ut särkullbarnen är större och han/hon kan bo kvar i huset, behålla sommarstugan, bilen osv.

Ett inbördes testamente bör också upprättas om ni vill fördela er kvarlåtenskap på annat sätt än vad arvsordningen säger. Eventuellt vill någon av er att era besparingar skall gå till någon speciell person eller till något speciellt ändamål eller så vill ni att någon skall ärva en specifik sak. Allt detta kan man skriva in i ett testamente.

Testamente mellan sambor

Vill man ändra på den legala arvsordningen och fördela sin kvarlåtenskap på annat sätt så bör man upprätta ett testamente.

Framför allt sambor bör skriva ett testamente till varandras fördel då de inte är arvsberättigade enligt lag såsom makar är. Avlider den ena sambon så tillfaller dennes del av tillgångarna eventuella bröstarvingar i första hand och föräldrar, syskon osv i andra hand. Skriver man ett testamente så har bröstarvingarna endast rätt att få ut halva laglotten vid förälderns bortgång. Den efterlevande sambon har därför större möjlighet att kunna bo kvar i det gemensamma hemmet då det blir mindre för denne att betala för att lösa ut bröstarvingarna.


Finns det särkullbarn med i bilden finns det också orsak att skriva testamente, då dessa alltid har rätt att få ut sitt arv i samband med att föräldern dör. Genom testamentet kan man inte frånta särkullbarnens rätt att ta ut arvet, men man kan vädja till dem att vänta tills den efterlevande maken har avlidit innan de tar ut arvet.


Testamente

Väkommen till min blogg om testamente och varför det är bra att ha ett sådant. Jag tänkte också fundera över de olika situationerna som uppkommer i dagens läge då familjekonstellationerna är så olika och den enas barn blandas med partnerns.

Har ni frågor angående testamente så är ni välkomna att fråga så skall jag försöka svara så gott det går eller göra ett blogginlägg om er förfrågan!

Välkomna!